Schweppes

1930

Rozširujeme záber o ovocie…

Dvadsiate a tridsiate roky 20. storočia boli hrdým svedkom šťastných udalostí: predstavenia chutí Grapefruit, Lemon a perlivej Orange.