Schweppes

1851

Schweppes je oficiálnym nápojom Svetovej výstavy v Crystal Palace v Londýne

Schweppes sa stal oficiálnym nápojom Svetovej výstavy v Londýne roku 1851: predalo sa ho milión fliaš! Celá udalosť sa konala v Londýne, v budove špeciálne zrekonštruovanej pre túto príležitosť, nazvanej Krištáľový palác. Jeho bránami prúdili návštevníci z celého sveta a Schweppes poskytoval svoju sódu po celý deň. Fontána, ktorá stála priamo pri vchode do areálu, sa stala dôležitým prvkom dizajnu značky a jej reminiscenciu môžete vidieť na baleniach Schweppes až dodnes.